خرید ازن زن

رشد جلبک در استخر

نصب دستگاه ازن ژنراتور

آیا ازن برای شناگران ایمن است؟  در نصب دستگاه ازن ژنراتور باید توجه داشت که ازن تولیدی محلول در آب pH خنثی است بنابراین pH به تجهیزات یا افراد آسیب نمی رساند. مقدار ازن اضافه شده به آب برای از ... مشاهده مطلب
صفحه اصلیخدماتارتباط با ما